Fundament
Kluczowym elementem każdego budynku niezależnie od jego wielkości i przeznaczenia są fundamenty. Jeżeli budynek nie ma solidnych fundamentów, wówczas jego stabilność konstrukcyjna może być w poważnym stopniu zachwiana. Należy w tym momencie zaznaczyć, że wielkość fundamentów w poszczególnych rodzajach obiektów budowlanych podyktowana jest różnymi względami. Jednym z kluczowych elementów decydujących o tym, że fundament pod określonym rodzajem budynku powinien cechować się szczególną wytrzymałością i pokaźnością rozmiarów jest rodzaj gleby. Jeżeli ziemia w miejscu budowy jest stosunkowo miękka wówczas fundament powinien być naprawdę solidny. Podobnie rzecz się ma z obiektami o szczególnie dużych rozmiarach gdzie paracie na ściany jest na tyle duże, że muszą być one osadzone na naprawdę solidnych fundamentach. Niekiedy typ zastosowanych fundamentów budowli zależny jest od rodzaju materiału, z którego wykonane są ściany. Im cięższy materiał, tym solidniejsze i bardziej trwałe powinny być fundamenty konstrukcji.