Umówić się wstępnie

Zawarcie umowy kupna i sprzedaży jest finałem zakupu mieszkania. Umowa ta zobowiązuje nas do zapłacenia za nieruchomość określonej kwoty i stanowi przekazanie praw własnościowych nam przez sprzedającego. Przed sporządzeniem takiej umowy warto jednak sporządzić umowę wstępną. Przyda się ona przede wszystkim wtedy, gdy potrzebujemy czasu na zebranie kapitału lub też nieruchomość znajduje się w trakcie budowy i sprzedawana jest przez developera. Podpisanie umowy wstępnej zabezpiecza nas przed odstąpieniem od sprzedaży sprzedającego oraz zmianą w późniejszym czasie warunków. W umowie tej zawrzeć powinniśmy, więc wszystkie interesujące nas kwestie. Aby jeszcze bardziej umocnić umowę można potwierdzić ją w sposób notarialny. W umowie tej powinno być wyszczególnione, kiedy lokal zostaje przekazany fizycznie nabywcy, kiedy powinna zostać dokonana opłata za niego. W umowie wstępnej wpisuje się również termin przeniesienia własności mieszkania na osoby kupujące. Umowa może zawierać również zabezpieczenia w postaci kar.